Turystyka

Czy przy wyjeździe busem do Niemiec potrzeba paszportu?

Wiele osób, które decydują się na wyjazd do Niemiec w celach zarobkowych lub rekreacyjnych, zastanawia się, czy będzie im potrzebny paszport. Polska, podobnie jak jej zachodni sąsiad jest członkiem Unii Europejskiej. Przepisy nakładają na pasażerów obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Czy można posługiwać się wyłącznie dowodem osobistym, czy paszport jest także dokumentem obowiązkowym? Sprawdź.

Jakie dokumenty musi posiadać pasażer wyjeżdżający z Polski do Niemiec?

Jak już wspomniano, przepisy Unii Europejskiej nakładają na pasażerów obowiązek posługiwania się dokumentem potwierdzającym tożsamość podczas podróży. Aby móc swobodnie przekraczać granicę wewnątrz UE, nie trzeba posiadać paszportu. Podczas wyjazdu do naszego zachodniego sąsiada wystarczy mieć przy sobie ważny dowód osobisty. Pasażerowie jadący do Niemiec w celach zarobkowych powinni mieć przy sobie:

  • dowód osobisty, który jest dokumentem obowiązkowym do zawarcia umowy z pracodawcą,
  • kartę EKUZ potwierdzającą prawo do opieki zdrowotnej podczas urlopu lub zarobkowania poza granicami kraju,
  • prawo jazdy – opcjonalnie.

Jeśli chodzi o wyjazdy zarobkowe do Niemiec, warto mieć przy sobie także świadectwa ukończenia szkół i wszelkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dzięki nim można zdobyć lepsze stanowisko, a tym samym zwiększyć zarobki poza granicami kraju. W Unii Europejskiej nie trzeba natomiast posługiwać się wizą. Reguluje to ustawa o swobodnym przemieszczaniu się obywateli UE.

Podróże do Niemiec a Covid

Wiele osób podróżujących do Niemiec zastanawia się, jak zmieniły się przepisy w związku z pandemią. Wiele firm wprowadziło ograniczenia dotyczące przewozu pasażerów. Bezpieczne przejazdy oferuje firma Sandrex.

Obecnie, aby móc swobodnie przekraczać niemiecką granicę, trzeba nie tylko posługiwać się ważnym dokumentem tożsamości, ale posiadać także negatywny wynik testu na Covid-19. Do Niemiec bez problemu dostaną się osoby wyruszające z obszarów bez wysokiego ryzyka zakażenia. Nie wszyscy są jednak zobowiązani do robienia testu. Wymienione niżej osoby mogą podróżować bez niego:

  • dzieci do 12 r. życia,
  • osoby zaszczepione,
  • ozdrowieńcy,
  • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary,
  • pracownicy transgraniczni,
  • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Wprowadzone obostrzenia mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Również w tym przypadku wystarczy posługiwać się jednym dokumentem potwierdzającym tożsamość – dowodem osobistym lub paszportem.